Wat leeft er in het W&J veld

Waterbeestjes die op de zoekkaart vermeld staan.

Allerlei beestjes die in, op en langs het water leven.

Klik hier voor het volledige artikel als pdf-bestand

Kleine beestjes die leven in de grond

Allerlei beestjes die op en in de grond leven.

Klik hier voor het volledige artikel als pdf-bestand

Amfibieën en reptielen, Ed Zijp

Kikkers, padden en slangen; de een grilt van ze, de ander koestert ze. Hun koude, gladde huid heeft ook niets aaibaars, hun ogen staan altijd op scherp. Nee, de meeste amfibieën en reptielen staan in een kwaad daglicht; padden zijn vies en slangen zijn giftig en gevaarlijk.

Klik hier voor het volledige artikel als pdf-bestand

Vissen, Ed Zijp

Van alle leefgemeenschappen op aarde is de onderwaterwereld wellicht de meest mysterieuze; onpeilbare diepten in zeeën en meren leverden een schat aan fabels en legendes op. Vooral de vissen waren en zijn een geliefd onderwerp van de ronde tafel gesprekken.

Klik hier voor het volledige artikel als pdf-bestand

Wintergasten, Peter Rozemeijer

Het is een van die merkwaardige windstille winterdagen in januari, wanneer de atmosfeer na dagen durende winterstormen gepaard gaand met veel neerslag, tot rust moet komen. Ver weg klinkt de jodelende roep van groepen wulpen, die zich in het late namiddaguur naar de slaapplaats begeven.

Klik hier voor het volledige artikel als pdf-bestand

Invasieve exoten

Een overzicht van dieren en planten die eigenlijk niet thuis horen in het Wormer- en Jisperveld

Klik hier voor het volledige artikel als pdf-bestand

Rapport Broedvogelinventarisatie

Het Sovon-rapport Broedvogelinventarisatie Wormer- en Jisperveld 2022, samengesteld in opdracht van Natuurmonumenten en de Provincie Noord-Holland

Klik hier voor het volledige artikel als pdf-bestand

Insekten, Gienus Steendam

Naar de insecten in het Wormer- en Jisperveld is nauwelijks serieus onderzoek gedaan. Als je regelmatig in het veld komt en daarbij ook aandacht aan insecten besteedt, valt er ook op dit terrein heel wat waar te nemen.

Klik hier voor het volledige artikel als pdf-bestand

Riet en Moerasvogels, Reijndert Leguyt

Veel mensen denken dat het Wormer- en Jisperveld alleen belangrijk is als broedgebied voor weidevogels. Dat dit niet terecht is wijzen de verhoudingsgewijs grote aantallen broedende roerdompen, rietzangers en bruine kiekendieven uit. Voor roerdomp en rietzanger is het zelfs een van de meest waardevolle broedgebieden in Nederland.

Klik hier voor het volledige artikel als pdf-bestand

Vogelbalans 2021 Roofvogels

In recente jaren broeden er 15 soorten roofrogels in Nederland, inclusief de valken. Dat
zijn S soorten meer dan aan het begin van de vorige eeuw; de zwarte wouw, visarend en
steppekiekendief zijn waarschijnlijk ‘chte nieuwkomers. Zeearend en rode wouw broedden
in een grijs verleden al in ons land. In dit themadeel van de Vogelbalans zetten we de
belangrijkste ontwikkelingen van roofvogels in ons land op een rij.

Klik hier voor het volledige artikel als pdf-bestand

Update 2022 Vogelstand Els Floris

De stand per maart 2022

Klik hier voor het volledige artikel als pdf-bestand

Weidevogelatlas Laag Holland

Speciaal voor gidsen in de natuurgebieden van de Zaanstreek is de tekst geactualiseerd. De
verspreidingskaarten hebben betrekking op de periode 2000-2006. Inmiddels zijn de
dichtheden van een aantal soorten iets verder afgenomen. De kaartjes geven echter nog wel
een goed beeld van de actuele verspreiding van de weidevogels in Laag Holland.

Klik hier voor het volledige artikel als pdf-bestand

Vogelgids van het Wormer- en Jisperveld

Deze vogelgids is speciaal gemaakt als lesmateriaal voor gidsen van de Poelboerderij en beschrijft de vogels die we hier vaak zien, broedend of overwinterend. Vogels in allerlei soorten en maten: weidevogels, rietvogels, eenden, roofvogels, ganzen, meeuwen en meer.

Je leest over hun algemene kenmerken, maar ook over bijzonderheden en ontdekkingen.

Klik hier voor het volledige artikel als pdf-bestand