Veenweidepark De Trickel

Direct naast Bezoekerscentrum De Poelboerderij vindt u het vrij toegankelijke 11 hectare metende veenweidepark De Trickel. Een stukje land dat rond 1920 is ontstaan door ophoging met bagger vanuit de Zaan. Een mooi landje, dat eigenlijk altijd gebruikt werd voor agrarische doeleinden.

Voor 1 gulden aangekocht

In 1999 is het de Vereniging Natuurmonumenten gelukt dit poldertje in goed overleg over te nemen van de gemeente Wormerland. Een en ander voor het bijzonder vriendelijke en symbolische bedrag van 1 gulden. Bij Stichting Bezoekerscentrum De Poelboerderij lag, met vooruitziende blik, toen al een plan klaar om dit gebied in te richten als veenweidepark voor de bewoners van Wormerland en, zeker zo belangrijk, als onderwijs- en  natuureducatiemogelijkheid voor basisscholen in de Zaanstreek.

Extra voorzieningen

Voor educatie zijn nog meer voorzieningen aangebracht: een multifunctionele avonturentoren, een vuurplaats en een aantal ‘walstoepen’ (Zaans voor steigertjes), die kunnen dienen voor sloot- en wateronderzoek.

Kopie Wormer- en Jisperveld

Bij het inrichten van De Trickel was de basisgedachte dat het park min of meer een kopie moest worden van het Wormer- en Jisperveld. En dat is in grote lijnen gelukt. Nu heeft het intussen gegroeide veenweidegebied al een aardig gevarieerde vogelpopulatie en plantenrijkdom. Het zuidelijk gedeelte heeft de functie gekregen van wijkpark. Door het aanleggen van wandelpaden is het voor iedereen in alle rust toegankelijk. Op een aantal plekken zijn banken geplaatst om te kunnen genieten van de intussen ontstane natuur van bos, struweel, graslandjes en water. Het noordelijk gedeelte bestaat uit typerende gras-, riet- en verlandingspercelen met een open karakter. Daar is ook een vogelkijkhut voor recreatieve en educatieve doeleinden te vinden. Om van noord naar zuid te kunnen gaan is, met name voor educatieve activiteiten, een kettingpontje aangebracht.

Oudhollands vee

De veestapel bestaat uit een paar schapen en een aantal Noord-Hollandse blauwe kippen, dieren van zuiver Hollandse afkomst. Een leuke bezienswaardigheid voor jonge kinderen.