Hoe ziet het veld er nu uit

Weidevogels door Ron van ‘t Veer

Het open poldergebied van de Zaanstreek vormt een zeer geschikt broed- en rustgebied voor weidevogels. De bekendste weidevogels zijn grutto, tureluur. scholekster en kievit. Maar ook enkele zangvogels en eenden soorten worden tot weidevogels gerekend.

Klik hier voor het volledige artikel als pdf-bestand

Gebruikers, boer Piet Praag

Vrijwel het gehele Wormer- en Jisperveld is al zeer lang in gebruik voor de melkveehouderij. Veel boeren vonden hierin hun bestaan. Er moest hard gewerkt worden en er was weinig te verdienen. Dit was terug te vinden in de soms sobere behuizing, eenvoudige boerderijen en kleine schuren.

Klik hier voor het volledige artikel als pdf-bestand

Water, Hella Pomarius

Al eeuwenlang voeren de inwoners van deze streek een strijd met het water. Door het afdammen van zeegaten en opwerpen van dijken lijkt het water bedwongen, maar het blijft een wankel evenwicht.

Klik hier voor het volledige artikel als pdf-bestand