Weidemolens

Banner Weidemolens

Molenonderhoud begint met taart

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

De molenploeg op de door hen zelf gedoopte ‘trouwlocatie’ , Jan Ent, teamleider Jan Albers en Ruud Hijne. Het landje is vlakbij het Buizerdbosje in het Wormer- en Jisperveld tussen Wormer en Oostknollendam. Foto Rienk van der Molen

Komen we voor een gesprek en vaartocht met de molenploeg, gaat het in de aanloop van het werk alléén maar over palen. Na enige tijd vragen we of we wel bij onderhoudsmannen van de weidemolens in het Wormer- en Jisperveld aan tafel zitten. ‘Ja hoor, maar we doen nu ook de paaltjes met richtingsborden van de kanoroutes erbij.’

Het is ronduit gezellig aan tafel bij de molenploeg in de kantine van de beheersboerderij van Natuurmonumenten in de Schaalsmeer. Ze zijn met z’n drieën vandaag, Jan Ent, teamleider Jan Albers en Ruud Hijne. Zoals zo vaak staat er deze vrijdagmorgen vlaai of taart voor de mannen in het koelkastje. ‘Krijgen we van mensen die onze boot even geleend hebben.’

Laat het in de kantine vooral om kantoorhumor gaan, later op de kleine praam, bij het maaien van de erfjes rond de molens en het teren van weidemolens en de hekken er omheen (dit is een opsomming van de meeste klussen van de molenploeg) kunnen de mannen er ook wat van in dit genre – de soms heel flauwe maar daardoor weer heel leuke kantoorhumor. Deze mannen zijn wonderwel in staat deze grappenmakerij ook op de vrije natuur van het veld toe te passen.

,,Kaik es wie we daar hebbe: de maide!’’, schalt het in onvervalst Zaans over dek als we één van de spaarzaam aanwezige koppeltjes koeien in het veld zien. De koeien zijn heel belangrijk voor het voortbestaan van het veenweidelandschap met al zijn slootjes, vertelt Albers. ,,Koeien houden het gras kort. Als je gaat maaien, hou je de wilde plantengroei in stand. Want ‘maaien is zaaien’, wordt gezegd.

We varen langs een landje waar we over de rietkraag een paarse waas zien liggen. ,,Dat zijn allemaal distels’’, wijst Albers. ,,Als hier koeien hadden gegraasd, had er gras gestaan en geen onkruid zoals deze distels. Maar ja, koeien in het veld houden is te duur. Alles moet je hier met een boot doen: brengen, ophalen, verplaatsen en elke dag twee keer melken.’’

Albers heeft het vaste hedendaagse trio mee. Die twee zijn de Assendelver Ruud ‘de lange’ Hijne uit Assendelft en oudste van het trio, de bijzonder vieve Jan Ent. Albers zelf heeft een simpele, duidelijke verklaring voor de prima conditie van de mannen in zijn team: ,,De molenploeg hè.”’

Eigenlijk hoort de bekende Wormernees Jan van den Broek (oud-gemeenteraadslid, -wethouder en –Statenlid Noord-Holland) ook bij deze mannen. Dan is de molenploeg compleet. ,,We kunnen wel er wat mensen bij gebruiken’’, zegt coördinator Jan Albers – met ‘teamleider’ op de Husqvarna-pet. ,,Met de kanoroutes erbij hebben we het een stuk drukker gekregen. Dan is het wel fijn als je met twee boten kunt varen. Twee man op een boot is het minimum. Eén man is gewoon te weinig en onverantwoord.’’

De ploeg onderhoudt sinds 2012 een 15-tal maalmolentjes in het Wormer- en Jisperveld. Daarnaast staan er een paar ‘landschappelijk’ in het veld – voor het zicht dat moet herinneren aan de tijd dat er honderden weidemolens stonden om de Zaanse veenweidegebieden te behoeden voor onder-water-lopen.

Sinds kort heeft de molenploeg ook het onderhoud van de palen voor de kanoroutes in het veld erbij gekregen. ,,Dat doen we voor de gemeente en de kanoërs. Maar bovendien de molens en de molenerfjes staan er na een flinke opknapronde toch mooi bij’’, aldus Albers.

Het meeste werk aan de molens is nu nog deze te teren en de erfjes er omheen te maaien en de hekken te onderhouden. Bij de paaltjes is het meest controleren of ze nog stevig genoeg staan en zo niet dan worden ze recht en vast gezet.

De mannen hebben al aardig oog voor de conditie van de palen. Van grote afstand zien ze al hoe die erbij staan. Maar toch wordt elke paal gecheckt. De palen kunnen rekenen op prima zorg van de molenploeg. ,,En wij zijn van de straat’’, grapt Hijne.

Rienk van der Molen

Home