Excursie vaartocht instructies

We mogen weer varen, hiervoor hebben we toestemming gekregen van de veiligheidsregio Zaanstad-Waterland. Helaas kan dit niet meer op de oude manier, en zijn er aanpassingen om het weer verantwoord en veilig te kunnen.

Reserveren

Voor elke vaart dient tenminste 1,5 uur voor aanvang telefonisch of per mail gereserveerd te worden. Er zal een korte intake plaats vinden of u mee mag (Corona vragen). Daarna wordt u ingedeeld op de gewenste vaart.

Betalen

Betalen kunt u voor de aanvang van de excursie bij de balie van de Poelboerderij. Dit betalen gaat per Pin. En u ontvangt van de baliemedewerker een instructie voor het opstellen bij de boot.

Zitten

Tijdens de vaartocht is het niet toe gestaan te gaan staan. Hiervoor is niet voldoende ruimte op de boot om voor iedereen voldoende afstand te garanderen. Alleen voor de schipper en gids is ruimte om te gaan staan.

Bootindeling

We werken met een vast indeling voor iedereen die op de boot plaats neemt. De Schipper en Gids hebben een vaste plaats op de boot. Alle passagiers krijgen een plek op de boot toegewezen. Deze is vast en zal voor het instappen bekent gemaakt worden.
Een vaste indeling is noodzakelijk om in alle situaties de vereiste 1.5m afstand te garanderen.

Naast elkaar zitten

Indien je deel uitmaakt van een groep die woonachtig zijn op het zelfde adres, denk aan stel of gezin dan mag er op de boot ook naast elkaar gezeten worden. Dit is wel zo gezellig.

Bootindeling

(Locatie schipper, een indeling zitplaatsen, locatie gids.)

Hierboven een voorbeeld indeling van de boot. Het achterste deel van de boot is uitsluitend voor de schipper die zich kan bewegen in de grijze zone. Het voorste deel van de boot is gereserveerd voor de Gids die zich kan bewegen in de betreffende grijze zone. De gele cirkels hebben een doorsnede van 3 meter. (Vanaf het kruisje 1,5m tot de rand.)
Het middelste gedeelte is voor de passagiers. Iedere zit plek is 50cm breed. De groene zitplekken zijn voorzien van een kussentje waarop een passagier plaats neemt. Tussen elke passagiersgroep zijn 3 lege plekken zodat er een afstand is van 1,5m tussen de groepen.

Voor het vertrek

Voor het vertrek van de boot is het opstellen rond de steiger van het boothuis. Iedere groep krijgt een nummer van de baliemedewerker. Dit nummer correspondeert met de opstelplek van de groep.
Vooraf zal de schipper uitleggen hoe het instappen zal plaats vinden.

Instappen

De schipper gaat als eerste op de boot, en neemt plaats in de schipper zone. En zal vervolgens groep voor groep laten instappen. Pas als iedereen zit zal de volgende groep geroepen worden.
Na het instappen zal de schipper uitleg geven over de vaart, en de geldende regels.

Het varen

Tijdens het varen is het niet toegestaan om te gaan staan. Alleen als iedereen blijft zitten is de afstand tot elkaar van tenminste 1.5m gegarandeerd.

Uitstappen

Het uitstappen gaat het zelfde als het instappen. De Schipper zal aangeven per groep, die mag opstaan en de boot kan verlaten.

De schipper

Tijdens de vaart heeft de schipper de leiding en bepaald of de veiligheid van iedereen geborgd is. Indien er situaties optreden die tot onveiligheid leiden zal de schipper besluiten wat er gebeurd.
Dit kan betekenen dat de excursie wordt afgebroken omdat de situatie niet veilig is.

 

Samen houden we het veilig en gezellig!