Ed vertelt… verhalen uit het veld: Riet

Banner Ed Zijp vertelt

Riet

Riet
Foto: Ed Zijp

Wat veel mensen niet weten is dat riet een grassoort is
dat in vroegere dagen een functie had als strooisel in stallen en dakbedekking.
Hedendaags wordt riet kort gehouden en door velen als onkruid bestempeld. Dat
is jammer want riet heeft vele voordelen, denk alleen al aan oeverbeschoeiing
om onze kwetsbare oevers vast te houden. Bovendien zijn rietvelden een
natuurlijke zuiveringsinstallatie die vuile stoffen uit het water opnemen. Ook
zijn kwetsbare vogels als roerdompen afhankelijk van overjarig riet.

Nu is dit niet een pleidooi om heel Wormerland maar onder
het riet te zetten maar gefaseerd her en der riet laten staan levert veel
extra’s op en laten we eerlijk zijn het vroege strijklicht door rietvelden
levert een lust voor het oog op.

Ed Zijp is toezichthouder in het Wormer- en Jisperveld.

Klik hier om de vorige columns van Ed Zijp te lezen.