Bestuur, beleid, financiën…

Banner Bestuur, beleid, financien
Bestuur Stichting De Poelboerderij

Voorzitter: Henk Slobbe

Secretaris: Ton van Losenoord

Penningmeester: Jaap van het Kaar

Bestuurslid: Christiene Meulenbelt

Adviseur: Fred Sanders

Beloningsbeleid

De Stichting Poelboerderij werkt met onbetaalde vrijwilligers. Ze heeft één betaalde werknemer in dienst als
coördinator van de activiteiten van de vrijwilligers.

RISN-nummer

RSIN dan wel het fiscaal nummer : 94.10.417

IBAN-nummer

rekening NL84 INGB 0005 8565 32

Poelboerderij financieel overzicht 2021

Jaarrekening 2021

Home Bezoekerscentrum Poelboerderij